web page software

DISCLAIMER

Deze website is reversible van opzet waardoor op de meeste desk-top en lap-top systemen, tablets en smartphones het beeld automatisch wordt aangepast aan de grootte en resolutie van het beeldscherm. Omdat er zoveel verschillende resoluties en instellingen zijn van beeldschermen, die soms door de gebruiker afwijkend zijn ingesteld, kunnen omtrent de juiste weergave geen garanties worden gegeven.

De inhoud van deze website is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks dat, kunnen fouten nooit geheel voorkomen worden. De op deze website vermelde gegevens, zijn onder uitdrukkelijk voorbehoud van (prijs)wijzigingen, overname fouten en uitverkocht. Getoonde producten kunnen soms afwijken van het origineel. Daarom kan nooit enig recht aan de inhoud van deze website worden ontleend.

Op deze website rust het exclusieve copyrecht van De Kaasmakerij en derden die ons toestemming hebben verleend tot gebruik van materiaal. Het is daarom niet toegestaan enig onderdeel uit deze website te gebruiken of te kopiëren voor commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van recht-hebbenden. 

Het webontwerp is mede mogelijk gemaakt door het programma Mobirise, waarvoor onze dank.

© Copyright 2017 De Kaasmakerij - All Rights Reserved

Bezoek ook eens onze facebook pagina's